Babyscholing

Babyscholing

Babyscholing

Verplichte babyscholingscursus

 

Babyscholing 2023
Dit jaar zijn onze pedagogisch medewerkers van de KDV en BSO groepen en een aantal medewerkers
van het managementteam aan de slag gegaan met de (verplichte) babyscholingscursus : De kracht
van de zelfstandige baby. Deze scholing werd gegeven door M&M Consulting /pedagogiek, training
en coaching en vond plaats op de studiedagen 11 april, 25 mei en zaterdag 10 juni 2023. De scholing
is verplicht vanuit de wet IKK vanaf januari 2025.
Doel van deze training is om de kwaliteit van de babyopvang te verhogen en de pedagogisch
medewerkers bewust te maken van het feit dat zij een belangrijke bijdrage en meerwaarde leveren
aan de ontwikkeling van baby’s. De pedagogisch medewerkers hebben aan het eind van de training
veel kennis over de baby; het brein, de hechting, de fysieke, emotionele en educatieve ontwikkeling
en kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek. Zij weten dit te vertalen naar het pedagogisch
handelen op de groep en over te dragen aan collega’s en ouders. De pedagogisch medewerkers
voldoen aan het eind van de training aan de criteria voor babyscholing zoals opgenomen in bijlage 2
van de CAO-kinderopvang en in het functieboek CAO sociaal werk. Dit leidt tot een schriftelijk bewijs
waaruit blijkt dat de leerdoelen zijn bereikt.
Op zaterdag 10 juni was de laatste training gepland en werden tevens de certificaten uitgedeeld.
Iedereen heeft het certificaat behaald!