Halve dagopvang 't Stoeltje

Brede School Omnibus, Pandora 8, 1183 KK, Amstelveen

KIndercentrum de Stoel | Kinderopvang 0-12 jaar

De halve dagopvang ’t Stoeltje valt onder KDV ’t Stoeltje.
De groep Konijntjes is een peutergroep en bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-2,5  tot 4 jaar die begeleid worden door minimaal 2 pedagogisch medewerkers. De groep Konijntjes biedt peuteropvang (HDO) in de ochtend.
Op deze locatie wordt ook VE aangeboden.

Visie op Voorschoolse Educatie.

Kindercentrum De Stoel vindt het belangrijk dat alle kinderen een gelijke kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Daarvoor werken wij intensief samen met ouders en netwerkpartners zoals Gemeente Amstelveen.

Voor kinderen met een (taal)achterstand is een versterkt (taal)aanbod van
groot belang. Hiervoor werken wij met de erkende methode Uk & Puk, aangevuld met Logo 3000.

Hoe groter de Nederlandse woordenschat van het kind is, des te makkelijker kan het kind straks
deelnemen aan het onderwijs.
Het kinderdagverblijf ’t Stoeltje heeft gekozen voor Uk & Puk omdat dit programma goed bij onze visie
past.

Het nieuwe programma wat onze partner in de brede school Omnibus gebruikt sluit goed aan bij
het Uk & Puk programma. Op deze manier heb je een goed doorlopende ontwikkelingslijn van
kinderdagverblijf tot en met de basisschool.

De stamgroep Konijntjes biedt kinderen vroeg voorschoolse educatie aan die daarvoor een indicatie
van het consultatiebureau hebben ontvangen, zogenaamde doelgroepkinderen.

Gemeente Amstelveen stelt hier gelden voor beschikbaar. Het doel van VE is om kinderen al op jonge leeftijd
zodanig te ondersteunen dat zij zonder achterstand op de basisschool kunnen starten.
Een doelgroepkind kan bij ons geplaatst worden wanneer het 2,5 jaar oud is.

Het kind ontvangt 16,5 uur per week verdeeld over 3 dagen voorschoolse educatie gedurende 1,5 jaar, wat neerkomt op in
totaal 990 uur. Dat is meer dan het vereiste minimum van 960 uur.

In overleg met de gemeente hebben wij er voor gekozen om kinderen 16,5 uur voorschoolse educatie per week te geven omdat op
deze wijze structuur wordt geboden aan de kinderen.

KIndercentrum de Stoel | Kinderopvang 0-12 jaar

Openingstijden

Ma – vr van 08.00 tot 13.30 uur.

Niet in schoolvakanties

Contact

Rondleiding aanvragen
Inschrijven
Tarieven | Opvanguren
Informatieboekje
KIndercentrum de Stoel | Kinderopvang 0-12 jaar

Yentl van Geffen

Operationeel Manager

KIndercentrum de Stoel | Kinderopvang 0-12 jaar

Sanne Blank

Leidinggevende

KIndercentrum de Stoel | Kinderopvang 0-12 jaar

Informatie

LRK nummer: 340318132
GGD rapport: ‘t Stoeltje