Kinderopvangtoeslag

Kindercentrum De Stoel

Afhankelijk van je persoonlijke situatie kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. De kinderopvangtoeslag ontvang je via de Belastingdienst. Hou bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag rekening met de volgende zaken:

  • de Belastingdienst gaat uit van een zogenaamd toetsingsinkomen van jezelf
  • indien je een partner hebt dan telt dit toetsingsinkomen mee voor de berekening van de toeslag
  • daarnaast telt je arbeidsparticipatie (en die van je partner) mee bij de beoordeling van de toeslag
  • de verwerkingstijd bij de Belastingdienst voor een aanvraag tegemoetkoming kinderopvang bedraagt ongeveer 8 weken.

KDV/BSO

Het aantal uren wat u wordt berekend is het aantal uren gedurende de dagen van 51 weken die wij open zijn, inclusief de wettelijke feestdagen. De periode van 6 dagen per jaar die wij gesloten ) zijn, exclusief de wettelijke feestdagen, wordt u niet in rekening gebracht.

De totale kosten van deze dagen van 51 weken worden evenredig verdeeld over 12 maanden, zodat het maandbedrag gedurende het hele jaar gelijk blijft. Dit is conform hoe Belastingdienst de Kinderopvangtoeslag uitbetaalt.

Meer informatie over de hoogte en het aanvragen van Kinderopvangtoeslag kunt u vinden op de website van de Belastingdienst

www.belastingdienst.nl/toeslagen

HDO

Het aantal uren wat u wordt berekend is het aantal uren gedurende de dagen van 40 weken die wij open zijn, inclusief de wettelijke feestdagen. De periode van 12 weken/61 dagen per jaar die wij gesloten ) zijn, exclusief de wettelijke feestdagen, wordt u niet in rekening gebracht.

De totale kosten van deze dagen van 40 weken worden evenredig verdeeld over 12 maanden, zodat het maandbedrag gedurende het hele jaar gelijk blijft. Dit is conform hoe Belastingdienst de Kinderopvangtoeslag uitbetaalt.

Meer informatie over de hoogte en het aanvragen van Kinderopvangtoeslag kunt u vinden op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/toeslagen