Coachingsplannen

bij kindercentrum De Stoel

Kindercentrum De Stoel heeft momenteel 1 pedagogisch beleidsmedewerkers/coach en dat is Natascha Da Cruz Carvalho. Zij werkt al een aantal jaren als pedagogisch medewerker bij Kindercentrum De Stoel.

Wat doet een pedagogisch beleidsmedewerker?

De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid. Die beleidsplannen verschillen per doelgroep, bijvoorbeeld voor kinderdagverblijven of BSO’s. Zij vertaalt pedagogisch beleid naar concrete werkplannen en/ of werkinstructies  en levert een bijdrage aan de implementatie hiervan binnen het kindercentrum.

De pedagogisch beleidsmedewerker bewaakt het kwaliteitsniveau door het signaleren van ontwikkelingen en knel- en verbeterpunten binnen het pedagogisch beleid. Waarna zij het uitgevoerde beleid evalueert en met verbetervoorstellen komt. Zij zorgt dat iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie.

Wat doet een pedagogisch beleidsmedewerker/coach?

De pedagogisch coach fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Zij helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun coachingsvraag, -behoeften.
Zij stelt zelf een coachingsplan op of helpt een ander met het opstellen daarvan, met als doel de medewerkers te leren hoe zij beter of op een pedagogisch verantwoorde manier met kinderen om kunnen gaan.

Zij draagt bij aan het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de groep kinderen (ook in complexe situaties)

KIndercentrum de Stoel | Kinderopvang 0-12 jaar

De Stoel naar KinderRijk

Sinds april 2024 zijn wij onderdeel van Stichting Kinderrijk. Onze locaties gaan verder onder de namen KinderRijk Alsemlaan en KinderRijk Pandora. Meer weten? Ga naar de website van KinderRijk.