Wenbeleid

Kindercentrum De Stoel

Wenbeleid kindercentrum De Stoel

Door de nieuwe wetgeving wordt een nieuw wenkind meegeteld voor de BKR (beroepskracht kind-
ratio). Dit houdt in dat het nieuwe wenkindje start met wennen wanneer de overeenkomst ingaat.

Gemiddeld heeft een kind zes weken nodig om gewend te raken aan de nieuwe omgeving.
De eerste 2 weken zien wij als een wenperiode en maken afspraken met de ouder(s) over het wennen,
bijvoorbeeld een opbouw van aanwezigheid van het kind op de opvang. Is dat niet mogelijk voor de ouder(s) dan vragen wij hen in ieder geval beschikbaar te zijn zodat zij of iemand anders, indien het kind het moeilijk heeft, het kind op kan halen van de opvang.
Het welzijn van het kind is hierbij ons uitgangspunt.

BSO:

In de eerste week wordt de wentijd opgebouwd tot maximaal 18.00 uur. Het is voor het kind belangrijk
dat het in deze periode niet als laatste wordt opgehaald, daarom worden ook in deze week de
ophaaltijden in overleg met de ouder(s) bepaald. Tevens wordt in overleg met de ouder(s) besproken
of een kind in de 2e week nog meer wentijd nodig heeft.

KDV:

In de eerste week wordt de wentijd opgebouwd tot maximaal 16.00 uur.
Er is een mogelijkheid om deze tijden anders in te plannen wegens het slaapje van een baby. Dit is
altijd in overleg met een pedagogisch medewerker.
In de tweede week wordt de ophaaltijd in overleg met de ouder(s) bepaald. Het is voor het kind
belangrijk dat het in deze periode niet als laatste wordt opgehaald.
Tijdens het wennen wordt er altijd gekeken naar het kind. Aan de hand daarvan wordt bepaald en in
overleg met de ouder(s) of een kind nog wentijd nodig heeft of dat het kind al een hele ochtend/dag
gebracht kan worden.

HDO (halve dagopvang):

De ophaaltijden worden met de ouder(s) besproken rekening houdend met een wentijd van 2 weken.